PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

AKTUALNOŚCI

Jak zacząć… środki na start

Zapraszamy na spotkanie w dniu 19-05-2016, Warszawa ul. Smolna 4 od godziny 9:00.

Zmiana oprocentowania pożyczek od 16.05.2016

INFORMUJEMY, iż od dnia 16 maja 2016 roku ULEGŁA ZMIANIE WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA POŻYCZEK:
 
oprocentowanie preferencyjne pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej wynosi nie więcej niż 0,5 % w skali roku dla wszystkich umów o pożyczkę podpisywanych od dnia 16 maja 2016 roku w ramach projektu pn. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości
w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Spotkanie informacyjne w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 09-05-2016 o godzinie 18:30 w Sali Urzędu Dzielnicy Targówek (sala konferencyjna przy ul. Kondratowicza 20)

o nas na FB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

O nas na FB i nie tylko ale głównie pokazujemy ciekawe pomysły które zostały sfinansowane za naszym pośrednictwem.
To już ponad 160 firm które uzyskały finansowane, preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
www.facebook.com/pozyczkinafirme

Zmiana adresu Funduszu !

Zmiana siedziby Funduszu !

Z dniem 1-05-2016 ulega zmianie adres siedziby oraz korespondencyjny. Od maja zapraszamy na ul. Żeromskiego 51.

W dniu 28-04-2016 mogą nastąpić utrudniania z połączeniach telefonicznych związanych z przeniesieniem naszego numeru kontaktowego do nowej lokalizacji. Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna – Jak zacząć …Środki na start !!!

Wszystkich z Warszawy oraz okolic zapraszamy na spotkanie 19.04.2016 od godziny 9:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
http://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2016/04/04/szkolenia-w-centrum-przedsiebiorczosci-smolna-kwiecien/

Spotkanie Informacyjne "Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" w Radomiu - kwiecień 2016

Wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności oraz pozyskaniem dogodnych form wsparcia na starcie zapraszamy na spotkanie informacyjne do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy ul. Kościuszki 5 a w dniu 27-04-2016 w godz. 10-13:15
 
http://mazowia.eu/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-fundusze-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-radomiu-kwiecien-2016.html
 
 

Etapy udzielenie pożyczki

Dla pewnego odświeżenia, przypomnienia z serii najczęściej powtarzających się pytań, przedstawiamy ścieżkę uzyskania preferencyjnej pożyczki.
1)     Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie: formularz dostępny jest pod adresem http://pozyczkinafirme.pl/dokumenty-do-pobrania,przeglad,63,362
2)      Przygotowanie wniosku o przyznanie pożyczki:  http://pozyczkinafirme.pl/dokumenty-do-pobrania,przeglad,63,362
3)      Bezpłatna konsultacja wniosku o pożyczkę przed jego złożeniem
4)      Przesłanie kompletu dokumentów : wniosek o przyznanie pożyczki wraz z załącznikami  
5)      Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki w terminie 3-4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
6)      Założenie działalności gospodarczej w przypadku decyzji pozytywnej
7)     Zawarcie umowy o pożyczkę po założeniu działalność gospodarczej. Istnieje możliwość zawarcia umowy w miejscu prowadzenia działalności pożyczkobiorcy
8)      Wypłata pożyczki na konto bankowe
9)      Rozliczenie pożyczki
Z uwagi na obszerny teren realizacji projektu wszelkie dokumenty związane z uzyskaniem pożyczki czy konsultacją wniosku można przesyłać na adres info@pozyczkinafirme.pl
Po uzyskaniu decyzji pozytywnej oraz założeniu działalności gospodarczej istnieje możliwość zawarcia umowy pożyczki w miejscu zamieszkana  lub prowadzenia działalności przez pożyczkobiorcę.
Podobnie przedstawia się rozliczenie wydatków, które odbywa się zawsze w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
 

14-04-2016 Tragi Pracy w Sochaczewie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zapraszamy do naszego stanowiska które będzie znajdowało się na terenie organizowanych przez Urząd Pracy w Sochaczewie TARGÓW PRACY.
Zapraszamy 14-04-2016 (czwartek) od godziny 10 do 13  na terenie Hotelu „Chopin” w Sochaczewie przy ul. Traugutta 21  

Spotkanie informacyjne w Płocku - 06-04-2016 w godz 10-13

Osoby zainteresowanie uzyskaniem pożyczki na rozpoczęcie działaliście z Płocka oraz okolic zapraszamy na spotkanie w Oddziale Zamiejscowym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 w godz. 10 - 13.
Spotkanie odbędzie się w dniu 06.04.2016 r
 

http://mazowia.eu/aktualnosci/osoby-planujace-zalozenie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej-zapraszamy-na-spotkanie-informacyjne-do-plocka.html