PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Funduszu od 01-01-2017 - obowiązujący aktualnie !

Formularz rekrutacyjny od 01-01-2017 - obowiązujący aktualnie !

Wniosek o pożyczkę od 01-01-2017 - obowiązujący aktualnie !

Zaświadczenie o dochodach od 01-01-2017 - obowiązujący aktualnie !

Oświadczenia poręczyciela od 01-01-2017 - obowiązujący aktualnie !

Przed złożeniem wniosku sprawdź, czy masz wszystkie dokumenty

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

Do wypełnienia i wydrukowania w momencie rozliczania wydatków z pożyczki.
 

Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu - obowiązuje do 31.12.2015 - archiwalny

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie - archiwalny

Formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa w Projekcie należy złożyć przed kontaktem z oficerem pożyczkowym osobiście w biurze Projektu w Radomiu przy ul. Kościuszki 1 pok. 118 lub przesłać pocztą tradycyjną na ten sam adres. Dokumenty te upoważniają do uzyskania bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosku pożyczkowego. Data złożenia Formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa w Projekcie powinna poprzedzać o minimum jeden dzień datę wypełnienia i złożenia wniosku pożyczkowego.