PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy firma transportowa może zakupić środek transportu ?

Nie jest możliwe sfinansowanie  zakupu środka transportu w przypadku działalności polegającej na  transporcie drogowym towarów.

2. Czy osoba będąca rolnikiem może ubiegać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej ?

Tak, pod warunkiem ,że działalność ta prowadzona będzie w sektorach pozarolniczych.

3. Czy osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą może kwalifikować się do Projektu?

Nie. Zgodnie z Regulaminem o pożyczkę mogą się ubiegać osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy. Zgodnie z definicją zawieszenie działalności to: przerwanie wykonywania działalności na określony okres, w czasie którego przedsiębiorca ma jednak prawo, jaki i obowiązki dokonywania pewnych czynności odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej przed jej zawieszeniem.

4. Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na kilka celów. Można je podzielić na: inwestycyjne (remont, adaptacja lokalu, zakup środka trwałego) i obrotowe (zakup towarów handlowych, materiałów). Dopuszczalne jest też sfinansowanie kosztów bieżących (czynsz, opłaty itp.).

5. Jak i w jakim czasie należy udokumentować wydatki ?

Poniesienie wydatków należy udokumentować w ciągu 1 miesiąca od daty uruchomienia działalności gspodarczej. Jednak na wniosek Pożyczkobiorcy może okres ten zostać wydłużony do 3 m-cy.  Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków mogą być faktury, rachunki, umowy lub inne dokumenty księgowe.

6. Czy preferencyjne oprocentowanie pożyczki może ulec zmianie w trakcie trwania umowy ?

Stopa preferencyjnego oprocentowania pożyczki jest stała przez okres trwania umowy. Natomiast szczegółowe zasady zmiany oprocentowania preferencyjnego na standardowe określa Regulamin Funduszu Pożyczkowego.
 

7. Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i decyzję ?

Zgodnie Regulaminem jest to 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, jednak zazwyczaj decyzje są podejmowane w ciągu kilku dni.

8. Jakie są dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. Pożyczki nie są udzielna na założenie Sp. z o.o., S.A., spółki komandytowej.

9. Czy o pożyczkę może ubiegać się spółka?

Pożyczki nie są udzielane na założenie spółek prawa handlowego. W przypadku spółek cywilnych o pożyczkę może ubiegać się jeden wspólnik lub każdy ze wspólników. 

10. Kto może być poręczycielem ?

Poręczycielem może być osoba fizyczna , która osiąga dochody miesięczne w wysokości min. 2000 PLN netto z tytułu : umowy o pracę, emerytury lub działalności gospodarczej, rolnej.
Przykład: kwota pożyczki  50.000,00 PLN – wymagane poręczenie min. dwóch osób z łącznym dochodem min. 5.000,00 PLN netto. 
Lista wymaganych dokumentów  http://pozyczkinafirme.pl/media/artykuly/dokumenty-do-pobrania//przed-zlozeniem-wniosku-sprawdz-czy-masz-wszystkie-dokumenty/files/lista-dokumentow.pdf