PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

11. Kiedy mam założyć działalność gospodarczą?

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  należy dokonać dopiero po akceptacji wniosku i odbyciu szkolenia i doradztwa.

12. Czy zabezpieczeniem może być nieruchomość obciążona hipoteką na rzecz banku ?

Tak. Jeżeli na dzień składania wniosku aktualna wartość nieruchomości jest wyższa od wartości udzielonego kredytu hipotecznego. Różnica wartości  nieruchomości nie może być jednak niższa aniżeli kwota obecne pożyczki plus 150 % w przypadku obciążenia kredytem w PLN i 200 % wartości pożyczki w przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej. Ponadto nieruchomość nie może posiadać innych wpisów na rzecz np. ZUS, US lub tytułów egzekucyjnych.