PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

O PROJEKCIE

Projekt „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” jest współfinansowany przez Europejski Funduszu Społeczny w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Projekt ten  polega na udzielaniu preferencyjnie oprocentowanych pożyczek, dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę wraz ze szkoleniem i doradztwem umożliwiającym uzyskanie podstawowej wiedzy, niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo jak i zatrudnionych

Oprocentowanie preferencyjne: 0,5 % w skali roku
Okres: do 60 miesięcy
Kwota: do 50 000 złotych
Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
Obszar realizacji Projektu: teren całego województwa mazowieckiego

Pożyczka może być przeznaczona na cele:
  • inwestycyjne (zakup maszyn, urządzeń, remont ,itp.)
  • obrotowe (zakup towarów, materiałów jak i wydatki związane z bieżącą działalnością)
  • inwestycyjno-obrotowe

Warunki jakie musi spełnić osoba zainteresowana:
  • nie prowadzenie działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego
  • przedstawienie wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru obowiązującego w Funduszu Pożyczkowym
  • plan przedsięwzięcia i cel pożyczki zostanie pozytywnie ocenione przez Komisję Pożyczkową
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. 48 330 87 82
info@pozyczkinafirme.pl