PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

REKRUTACJA

Aby otrzymać POŻYCZKĘ NA START w ramach projektu pn. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finanasowej" należy przejść przez TRZY ETAPY REKRUTACJI:
 

ETAP I - REKRUTACJA WSTĘPNA:

1. Złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniami
2. Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie

ETAP II - PRACA NAD WNIOSKIEM O POŻYCZKĘ - KONSULTACJE Z OFICEREM POŻYCZKOWYM

ETAP III - ZŁÓŻENIE WNIOSKU O  POŻYCZKĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA