PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

ROZLICZANIE POŻYCZEK

W ramach projektu pn. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”
 
Głównymi dokumentami obowiązującymi Pożyczkobiorców jest REGULAMIN FUNDUSZU oraz podpisana UMOWA POŻYCZKI.

Obowiązek rozliczenia z pożyczki ma każdy Pożyczkobiorca w określonym terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania wypłaty pożyczki przez SRCP.

W celu rozliczenia POŻYCZKI każdy z Pożyczkobiorców ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (dostępne w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)
2.  Oryginały faktur lub/i innych dowodów równoważnej wartości (np. umowa kupna-sprzedaży) dokumentujących poniesione koszty zgodnie z przyjętym w Umowie Pożyczki HARMONOGRAMEM RZECZOWO-FINANSOWYM