PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

STOWARZYSZENIE RCP

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” jest niezależną organizacją pozarządową z siedzibą w Radomiu, funkcjonującą w obszarze działań społecznych i wsparcia małego i średniego biznesu, z wieloletnim doświadczeniem na rynku.

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, mających na celu zwalczanie bezrobocia i jego skutków oraz promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Miasta i Województwa oraz lokalnego rynku pracy.

Nasze działania:
  • udzielamy pomocy osobom chcącym założyć przedsiębiorstwa prywatne
  • współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć rozwojowi gospodarczemu regionu
  • tworzymy i uczestniczymy w lokalnych partnerstwach na rzecz rozwoju
  • uczymy podstaw przedsiębiorczości w warunkach gospodarki wolnorynkowej
  • działamy na rzecz integracji europejskiej oraz realizacji celów strategii rozwoju kraju i regionu
  • prowadzimy działalność szkoleniową i doradczą
  • organizujemy kampanie informacyjno – promocyjne służące realizacji naszej misji
  • inspirujemy działania zmierzające do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych
  • pomagamy organizować miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach

W swej działalności Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” aktywnie współpracuje z innymi niezależnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową i placówkami naukowymi i badawczymi.

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług, działającego pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach prowadzonej działalności świadczone są usługi szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe poprzez udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców.