PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 02-2016/6.2POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności w zakresie udzielania pomocy w poprawnym wypełnianiu wniosków o pożyczkę z elementami biznesplanu osobom chcącym założyć własną działalność gospodarczą z obszaru całego województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 Znak sprawy 02-2016/6.2POKL.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 01-2016/6.2POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności dla postępowania na świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 Znak sprawy 01-2016/6.2POKL.

Zawiadomienie o wynikach postępowania – znak sprawy 12-2013/6.2.POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na usługę zaprojektowania, powielenia i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Znak sprawy 12-2013/6.2.POKL

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 11-2013/6.2 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na usługę wynajmu sali szkoleniowej, sali na doradztwo grupowe oraz sali na doradztwo indywidualne na rzecz uczestników szkoleń i doradztwa grupowego i indywidualnego na obszarze województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 11-2013/6.2.POKL).

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 10-2013/6.2 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 10-2013/6.2.POKL).

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 9-2013/6.2 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą  w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy9-2013/6.2.POKL).

Dodatkowa informacja dla Wykonawców - Znak sprawy 5-2013/6.2.POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 
(znak sprawy 
5-2013/6.2.POKL)

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 4-2013/6.2 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 5-2013/6.2 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą  w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 5-2013/6.2.POKL).
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 7-2013/6.2 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na usługę cateringową polegającą na przygotowaniu, dostawie i podawaniu posiłków na rzecz uczestników szkoleń i doradztwa grupowego na obszarze województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy: 7-2013/6.2.POKL).