PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 6-2013/6.2 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności w zakresie udzielania pomocy w poprawnym wypełnianiu wniosków o pożyczkę, w tym przygotowania biznesplanów, osobom chcącym założyć własną działalność gospodarczą z obszaru całego województwa mazowieckiego w związkuw związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 6-2013/6.2.POKL).
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Znak sprawy 4-2013/6.2.POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 4-2013/6.2.POKL)
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Znak sprawy 5-2013/6.2.POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą  w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 5-2013/6.2.POKL).